ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΣΙΑΣ

"ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΙΑΛΟΣ"Οικοσελίδα


Ποιοί Είμαστε


Εθνικός Άσσιας


Άσσια


Η Δράση μας


Φωτογραφίες


Επικοινωνία

 

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας


Ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Ομιλος Εθνικού Ασσιας "Μιχαήλ Κάσιαλος" ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου 2008. Την Ιδρυτική Πράξη υπόγραψαν κατά σειρά οι πιο κάτω φιλοπρόοδοι ασσιώτες και ασσιώτισσες:
Μιχαλάκης Ιωάννου
Γιάννης Νίκας
Αντώνης Μαυρής
Γιάννος Χρίστου
Κυριάκος Κακούρης
Γεώργιος Παπασωτηρίου Δαυϊδ
Γιάννης Φιλίππου
Μιχάλης Μιλή Κάσιαλου
Χριστόφορος Χ' Ττοφή
Χριστόφορος Ιωάννου
Ιάκωβος Παπαντωνίου
Γεωργία Γεωργίου
Χριστάκης Θεοφάνους
Λεόντιος Καλλής
Μαρία Καφά
Μαρία Ιωάννου
Δημήτρης Χριστούδιας
Ανδρέας Καλλής
Αριστος Τουμπουρής
Κυριάκος Πάναου
Κυριάκος Κ. Ψαράς
Κώστας Πιππίας
Αθηνά Ιωάννου
Λάμπρος Αχιλλέως
Ελένη Χριστάκη
Μαργαρίτα Ιωάννου
Αντώνης Χ' Αντώνη
Μυροφόρα Ιωάννου
Λεόντιος Κωστρίκκη
Μαρία Ελευθερίου - Κλεάνθους
Γεώργιος Ιωάννου
Χριστιάνα Χαπέρη
Γεώργιος Χ' Αντώνη

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αποτελείτο από τους ακόλουθους:

Μαρία Καφά
Μιχάλης Μιλή Κάσιαλου
Χριστιάνα Χαπέρη
Χριστόφορος Χ' Ττοφή
Χριστόφορος Ιωάννου
Αθηνά Ιωάννου
Αντώνης Χ' Αντώνης
Μαργαρίτα Ιωάννου
Ελένη Χριστάκη
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Βοηθός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
   

 


Έτος 2009 - 2010